Tomáš Bárta

majitel a předseda představenstva EMTC – Czech a.s.

Reakce

Vítáme Vás na webu ochranainvestorupopravde.cz.

 

Tento web vznikl jako reakce na web ochranainvestoru.cz a další obdobné stránky a je určen těm, kteří mají zájem dovědět se pravdu o skutečnostech, které jsou na předmětném webu uváděny. Tento web ochranainvestorupopravde.cz je provozován společností EMTC – Czech a.s. za účelem poskytnutí jiného pohledu na lživé a hrubě poškozující informace uváděné na ochranainvestoru.cz, kde dochází ke zneužívání obchodního jména společnosti EMTC – Czech a.s. a Tomáše Bárty pro zcela jiné účely, než poskytování ochrany, jak by mohl název napovídat. Společnost EMTC – Czech a.s. na tyto lživé skutečnosti krátce reaguje takto:

 

1. Primárně společnost uvádí, že osobou, která za uvedeným webem a dalšími podobnými stojí, je Pavol Krúpa, který je prostřednictvím s ním spřízněných osob využívá k nátlaku na Tomáše Bártu. Nikdy na žádném takovém webu však nenajdete toho, kdo za jeho obsahem stojí, což již samo o jeho serióznosti vypovídá. Pavol Krúpa je stále ještě obchodním partnerem Tomáše Bárty v boji o 10 % podíl v BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (více na www.tomasbarta.eu), který se však v roce 2015 přidal na stranu BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. a je ze strany BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. honorován za to, že bude všemi možnými prostředky Tomáše Bártu tlačit k nevýhodnému prodeji jeho podílu. To se mu však nedaří a to ani prostřednictvím neúspěšných šikanózních insolvenčních návrhů podaných jak na Tomáše Bártu, tak na společnost EMTC – Czech a.s., kterou Tomáš Bárta ovládá, proto se uchýlil k nátlaku a poškozování prostřednictvím internetu a sociálních sítí.

 

2. Web ochranainvestoru.cz uvádí, že společnost EMTC – Czech a.s. se nachází v dlouhodobých finančních ztrátách a není schopna plnit své závazky. Je skutečně pravdou, že společnost EMTC – Czech a.s. se ve ztrátě nachází a tuto skutečnost nikdy neskrývala, neboť tato ztráta je plánovaná a předpokládaná s ohledem na probíhající vývoj celosvětového softwarového projektu. Společnost EMTC – Czech a.s. si v této souvislosti dovoluje odkázat na výroční zprávu za rok 2017, kterou naleznete zde a kde tuto situaci detailně popisuje. Naopak své závazky po celou svoji, dnes již více jak 15ti letou, existenci plní a vždy řádně plnila. Mimo jiné to jasně dokazují právě zamítnuté insolvenční návrhy, kde se přesně zkoumá to, zda existují splatné a neuhrazené závazky, a kam se mohl přihlásit každý, kdo takovou splatnou a neuhrazenou pohledávku eviduje. To se však nestalo.

 

3. Web ochranainvestoru.cz varuje před investicemi do korporátních dluhopisů EMTC – Czech a.s., které uvedená společnost využívá k financování svých projektů. Jde však pouze o snahu pošpinit společnost EMTC – Czech a.s. a tím jí omezit přísun finančních prostředků tak, aby společnost pomaleji dokončila své projekty a tím pomaleji mohla generovat zisk. Jde tak o cílený útok, nikoliv o ochranu jakýchkoliv osob.

Na rozdíl od prázdných schránek, které jsou dnes zakládány právě s cílem vylákat finanční prostředky, aniž by existoval hmatatelný výsledek jejich vynaložení, kdy taková investice může být skutečně extrémně riziková, je společnost EMTC – Czech a.s. společností s více jak 15ti letou tradicí na trhu. Má za sebou více než 15 projektů (jako např. Bohemia Energy Entity – zajištění více než 500 tisíc zákazníků, Penzijní fond České Pojišťovny –  navýšeno 25 tisíc penzijních připojištění, Vodafone – prodáno 75 tisíc SIM karet, T-Mobile CZ – prodáno 50 tisíc SIM karet, Slovak Telekom – prodáno 25 tisíc SIM karet) úspěšně realizovaných projektů a každý, kdo o to má zájem, si její současný korunní projekt s názvem Lipa Land může vyzkoušet a posoudit sám, zda mu investice do tohoto celosvětového projektu zaměřeného na rozvoj předškolních dětí formou her a pohádek, dává smysl. Aplikace Lipa Land je i v České republice ke stažení jak na Appstore, tak na GooglePlay. Tato aplikace je již dnes v kompletním rozsahu dostupná v pěti jazycích a získala celou řadu mezinárodních ocenění. Více na lipaland.cz.

 

4. Společnost EMTC – Czech a.s. emituje dluhopisy již více jak 5 let a za celou tuto dobu každý investor dostal vše, k čemu se společnost zavázala.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nám prosím napište na info@emtc.cz.

Užitečné informace:

Rychlé odkazy

www.emtc.cz

www.lipa-learning.cz

www.airjobs.cz

www.emtc-dluhopisy.cz

www.korporatni-dluhopis.cz

Kontakty

EMTC – Czech a.s.
Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

© 2019 EMTC – Czech a.s. All rights reserved.